SIA

Nama KLIA Tukar Ke Sepang International Airport (SIA)?

Disebabkan kedudukan geografi sebenar KLIA yang terletak di daerah Sepang, timbul satu cadangan penjenamaan semula…

This website uses cookies.